ಲೇಖಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಲೇಖಗಳು

#ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವೆ ಕಳೆದ ಸಮಯ ನಗು ಮುಖಗಳಿವೇ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನೆನಪಿನ ಖಜಾನೆ ನೀ ಹಿಡಿದ ಚಿತ್ರ ನಿನ್ನಯ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ವರ ಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡುವ ಪ್ರತಿ ಸಲ...

ಪುಟ್ಟ ಕಥೆಗಳು

ಅಮಾಯಕರಿಗಿದೆ ಆಪತ್ತು (ಕಥೆ) ಪೋಲೀಸರು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದರೂ ಅವನು ಬಾಯಿ ತೆಗಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇಳುವುದು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಇತ್ತು ಅವರದ್ದು....

ಜೀವನದ ಸುಗಂಧ (Fragrance of Life)

ಸಂಗೀತ ವಸಂತಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೋಗಿಲೆ ದನಿಯಂತೆ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರದ ಸ್ವರದಂತೆ ಅರಳುವ ಕುಸುಮಕ್ಕೆ ದುಂಬಿಯ ಮೊರೆಯಂತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ ಸದ್ದಿನಂತೆ ಸುಂದರ...

ಭಾವಗಳ ಬೇವುಬೆಲ್ಲ

ಸುಗಮ ಜೀವನದ ಸ್ವರಿತ ಮನಸಿನ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಿರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ...

 
Woman Writing